Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Thời gian tổ chức dự kiến: từ 08h:30, thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016. Tại Phòng 801 ...
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Quốc Việt

  • Phụ trách các hoạt động chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Khoa;
  • Phụ trách chiến lược phát triển; Tổ chức cán bộ; Hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế; Quản lý văn phòng.

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vietnq@vnu.edu.vn

Phó chủ nhiệm khoa: PGS. TS. Vũ Đức Thanh

  • Phụ trách kế hoạch nhiệm vụ
  • Phụ trách hoạt động đào tạo( Đại học & Sau đại học)
  • Phụ trách công tác sinh viên
  • Phụ trách thi đua khen thưởng, kỷ luật
  • Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất

ĐT: (84-4) 37547506 + 309

Email: vdthanh@vnu.edu.vn/ thanhvunu@fpt.vn

Phó chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Viết Thành
  • Phụ trách nghiên cứu khoa học
  • Phụ trách hợp tác trong nước
  • Phụ trách thực tập, thực tế sinh viên

ĐT:(84-4) 37547506  + 309
Email: Thanhnv@vnu.edu.vn/ thanhmpa@gmail.com
 
      
 

Tác giả:
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn