TIÊU ĐIỂM
 
 
Loading...
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển nhiệm kỳ 2012 - 2016:
 
TT
Họ và tên
Chức danh/đơn vị công tác
Chức danh trong HĐ
1

TS. Nguyễn Quốc Việt

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Chủ tịch
2
TS. Vũ Đức Thanh

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Phó Chủ tịch
3
TS. Vũ Quốc Huy

Trưởng phòng Đô thị và Quy hoạch phát triển bền vững Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ủy viên
4

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên 
5
TS. Bùi Đại Dũng

Chủ nhiệm bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên
6

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Môi trường, Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên
7

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

Chủ nhiệm Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên
8

TS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng

Phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương

Ủy viên
 
9

TS. Nguyễn Viết Thành

Giảng viên Khoa Kinh Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên
Thư ký
 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn