TIÊU ĐIỂM
Ngày 30/12/2020 vừa qua, Đoàn công tác của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN do Hiệu trưởng ...
 
 
Loading...
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Ban hành kèm theo quyết định số 2757/QĐ-ĐHKT ngày 22/09/2020 của Trường Đại học Kinh tế

1.

PGS.TS Nguyễn An Thịnh

Chủ nhiệm Khoa KTPT

0912300314

nathinh@vnu.edu.vn

anthinhhus@gmail.com

2.

TS. Lưu Quốc Đạt

Phó Chủ nhiệm Khoa KTPT

0914780425

datlq@vnu.edu.vn

luuquocdat@gmail.com

3.

PGS.TS. Vũ Đức Thanh

Giảng viên Khoa KTPT

0913588288

vdthanh@vnu.edu.vn vdthanh.ueb@gmail.com

4.

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Giảng viên Khoa KTPT

0913203466

phimanhhong@gmail.com

5.

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Trưởng Ban Quản lý Khoa học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

0912423286

lanhuongviames@yahoo.com

6.

PGS.TS. Phan Thế Công

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học - Trường Đại học Thương mại

0966653999

congpt@tmu.edu.vn

7.

PGS.TS. Lê Đình Hải

Giảng viên Khoa KTPT

963587150

haifuv@yahoo.com

8.

TS. Hoàng Khắc Lịch

Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự- Trường Đại học Kinh tế

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học- Khoa KTPT

0978135777

lichhk@vnu.edu.vn; hoangkhaclich@gmail.com

9.

TS. Vũ Văn Hưởng

Chủ nhiệm Bộ môn Thống kê và Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế, Khoa KTPT

0983348328

huongaofvn@gmail.com

10.

TS. Nguyễn Đình Tiến

Giảng viên Khoa KTPT

0988 248 596

ndtien.up@gmail.com

11.

TS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa KTPT

0985545569

ntvha@vnu.edu.vn; vinhha78@gmail.com

 

Văn phòng Khoa KTPT
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn