TIÊU ĐIỂM
Sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển không chỉ vững kiến thức, giỏi thực hành, họ còn rất ...
 
 
Loading...
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Ban hành kèm theo quyết định số 2757/QĐ-ĐHKT ngày 22/09/2020 của Trường Đại học Kinh tế

1.

PGS.TS Nguyễn An Thịnh

Chủ nhiệm Khoa KTPT

0912300314

nathinh@vnu.edu.vn

anthinhhus@gmail.com

2.

TS. Lưu Quốc Đạt

Phó Chủ nhiệm Khoa KTPT

0914780425

datlq@vnu.edu.vn

luuquocdat@gmail.com

3.

PGS.TS. Vũ Đức Thanh

Giảng viên Khoa KTPT

0913588288

vdthanh@vnu.edu.vn vdthanh.ueb@gmail.com

4.

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Giảng viên Khoa KTPT

0913203466

phimanhhong@gmail.com

5.

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Trưởng Ban Quản lý Khoa học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

0912423286

lanhuongviames@yahoo.com

6.

PGS.TS. Phan Thế Công

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học - Trường Đại học Thương mại

0966653999

congpt@tmu.edu.vn

7.

PGS.TS. Lê Đình Hải

Giảng viên Khoa KTPT

963587150

haifuv@yahoo.com

8.

TS. Hoàng Khắc Lịch

Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự- Trường Đại học Kinh tế

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học- Khoa KTPT

0978135777

lichhk@vnu.edu.vn; hoangkhaclich@gmail.com

9.

TS. Vũ Văn Hưởng

Chủ nhiệm Bộ môn Thống kê và Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế, Khoa KTPT

0983348328

huongaofvn@gmail.com

10.

TS. Nguyễn Đình Tiến

Giảng viên Khoa KTPT

0988 248 596

ndtien.up@gmail.com

11.

TS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa KTPT

0985545569

ntvha@vnu.edu.vn; vinhha78@gmail.com

 

Văn phòng Khoa KTPT
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn