Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Các thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình, nội dung chương ...
 
 
Loading...
Các hướng nghiên cứu ưu tiên của khoa Kinh tế phát triển

Bao gồm 8 hướng nghiên cứu khác nhau sẽ được thực hiện bởi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước.

1.    Chính sách công và phát triển

2.    Nhóm lợi ích và lựa chọn công

3.    Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế tri thức (Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề của Việt Nam)

4.    Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề của Việt Nam trong cải cách thể chế và phát triển.

5.    Lí thuyết, thực tiễn và hệ thống chính sách  thực hiện công nghiệp hóa của các nước đang phát triển trong bối cảnh tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế

6.    Kinh tế học của các vấn đề xã hội: giáo dục, y tế, môi trường, đô thị hóa, bất bình đẳng thu nhập,... và các phản ứng chính sách kinh tế vi mô.

7.    Lý thuyết tập mờ và các phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế và quản trị

8.    Kinh tế tài nguyên và môi trường.


Khoa KTPT- Trường ĐHKT
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn