Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Thông báo số 1184/TB-ĐHKT ngày 23/4/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 
 
Loading...
Văn phòng Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Kinh tế Phát triển - Trường ĐHKT
TT Họ và tên Chuyên viên
1 Nguyễn Thùy Linh
ĐT: (84-4) 37547506 + 309
Email: nt_linh@vnu.edu.vn
Chuyên viên văn phòng
2 Nguyễn Thị Hoa Hạnh
ĐT: (84-4) 37547506 + 309  
Email:
nthhanh@vnu.edu.vn

Chuyên viên văn phòng


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn