Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Các thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình, nội dung chương ...
 
 
Loading...
Văn phòng Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Kinh tế Phát triển - Trường ĐHKT
TT Họ và tên Chuyên viên
1 Trịnh Thị Phương Hoa             
ĐT: (84-4) 37547506 + 309
Email: phuonghoatt@vnu.edu.vn
Phụ trách đào tạo, đảm bảo chất lượng, hành chính.
2
Nguyễn Thị Hoa Hạnh
ĐT: (84-4) 37547506 + 309  
Email:
nthhanh@vnu.edu.vn

Phụ trách nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên, kế hoạch nhiệm vụ, nhân sự


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn