Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Ngày (15/12), tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP. Quy Nhơn, ...
 
 
Loading...
Văn phòng Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Kinh tế Phát triển - Trường ĐHKT
TT Họ và tên Chuyên viên
1 Nguyễn Thùy Linh
ĐT: (84-4) 37547506 + 309
Email: nt_linh@vnu.edu.vn
Chuyên viên văn phòng
2 Nguyễn Thị Hoa Hạnh
ĐT: (84-4) 37547506 + 309  
Email:
nthhanh@vnu.edu.vn

Chuyên viên văn phòng


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn