Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Thông báo số 1184/TB-ĐHKT ngày 23/4/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 
 
Loading...
Thư mời viết bài Hội thảo: Nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam

Thời gian tổ chức dự kiến: từ 08h:30, thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016. Tại Phòng 801 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Xuất phát từ những tiềm năng, lợi thế của biển đảo, Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia mạnh từ biển, giàu lên từ biển theo hướng phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP; 55-60% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện thêm một bước đáng kể đời sống cho nhân dân vùng biển và ven biển. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế biển, đảo ở nước ta vẫn chưa xứng tầm với các điều kiện và lợi thế sẵn có.

Để có được nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức và các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu và giáo dục, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các địa phương và cá nhân trong nghiên cứu và đào tạo về hàng loạt các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển. Trường Đại học Kinh tê, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và Đào tạo vì sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”. Hội thảo sẽ là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giáo dục cùng các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ và phát triển nhận thức về các hướng nghiên cứu, giáo dục và đào tạo gắn với lĩnh vực kinh tế biển và phát triển bền vững.

Ban tổ chức hội thảo xin kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia viết bài cho Hội thảo. Chủ đề của Hội thảo tập trung vào những vấn đề liên quan tới nghiên cứu và đào tạo gắn với:

1. Chiến lược, mô hình phát triển kinh tế biển, tăng trưởng xanh

2. Quản lý bền vững môi trường và nguồn lợi biển

3. Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển

4. Phát huy lợi ích kinh tế bền vững từ biển

5. Các vấn đề chính sách phát triển các ngành kinh tế biển: cơ sở hạ tầng, tín dụng, nhân lực, thị trường...

6. Phát triển kinh tế biển ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

Ngoài các vấn đề trọng tâm nêu trên, các tác giả có thể viết về các vấn đề khác liên quan đến chủ đề hội thảo.

Vui lòng đăng ký tham gia viết bài tham luận tại đây:

http://bit.ly/thamluankinhtebien

Vui lòng đăng ký tham dự (không có bài tham luận) tại đây:

http://bit.ly/dangkithamduHTKTB

YÊU CẦU VÀ THỂ LỆ GỬI BÀI THAM LUẬN:

- Bài tham luận được đánh máy, sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng Word.

- Bố cục bài tham luận:

Phần 1: Thông tin về tác giả (tên, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email)

Phần 2: Nội dung tham luận (không quá 12 trang A4) bao gồm :

1. Tên bài tham luận, tóm tắt (không quá 150 từ), từ khóa.

2. Nội dung bài: Giới thiệu, Cơ sở lý thuyết, Phương pháp và Kết quả nghiên cứu, Thảo luận/Gợi ý, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có)

- Bài tham luận có thể viết bằng tiếng Anh.

- Các bài viết sẽ được gửi cho các nhà khoa học phản biện.

- Thời gian nộp bài chậm nhất: 10/12/2016

- Bài tham luận xin vui lòng gửi về địa chỉ: hangltt@vnu.edu.vn

Thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ:

Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 305, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043 7547 506 (máy lẻ 309) – Hotline: 0989.526.632
Website: ktpt.ueb.edu.vn/


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn