TIÊU ĐIỂM
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
Phụ trách: Chiến lược phát triển, Đào tạo, Nhân sự, Công tác sinh viên, Kế hoạch- tài chính.
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: anthinhhus@gmail.com
 
Phó chủ nhiệm khoa: TS. Lưu Quốc Đạt
Phụ trách: Nghiên cứu khoa học, Hợp tác phát triển, Đảm bảo chất lượng 
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: datlq@vnu.edu.vn

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn