TIÊU ĐIỂM
Sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển không chỉ vững kiến thức, giỏi thực hành, họ còn rất ...
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển


Chủ nhiệm khoa:
PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
Tel: (84-24) 37547506 + 310

Phó chủ nhiệm khoa:
TS. Lưu Quốc Đạt
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: datlq@vnu.edu.vn
Phó Chủ nhiệm khoa:
PGS.TS Lê Đình Hải
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: haild.ueb@vnu.edu.vn

Văn phòng khoa KTPT
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn