Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Trường Đại học Kinh tế liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đào tạo chương trình ...
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Quốc Việt

  • Phụ trách các hoạt động chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Khoa;
  • Phụ trách chiến lược phát triển; Tổ chức cán bộ; Hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế; Quản lý văn phòng.
  • Phụ trách đào tạo sau đại học

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vietnq@vnu.edu.vn

 
 
 
Phó chủ nhiệm khoa: TS. Hoàng Khắc Lịch
  • Quản lý Đào tạo chính quy, đảm bảo chất lượng
  • Công tác sinh viên, thực tập/ thực tế của sinh viên
  • NCKH Sinh viên
  • Kế hoạch nhiệm vụ
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: lichhk@vnu.edu.vn/hoangkhaclich@gmail.com 
 

Khoa Kinh tế Phát triển
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn