Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Thông báo số 1184/TB-ĐHKT ngày 23/4/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Quốc Việt

  • Phụ trách các hoạt động chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Khoa;
  • Phụ trách chiến lược phát triển; Tổ chức cán bộ; Hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế; Quản lý văn phòng.
  • Phụ trách đào tạo sau đại học

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vietnq@vnu.edu.vn

 
 
 
Phó chủ nhiệm khoa: TS. Hoàng Khắc Lịch
  • Quản lý Đào tạo chính quy, đảm bảo chất lượng
  • Công tác sinh viên, thực tập/ thực tế của sinh viên
  • NCKH Sinh viên
  • Kế hoạch nhiệm vụ
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: lichhk@vnu.edu.vn/hoangkhaclich@gmail.com 
 

Khoa Kinh tế Phát triển
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn