Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Các thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình, nội dung chương ...
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Quốc Việt

  • Tổ chức nhân sự
  • Kế hoạch- chiến lược
  • Đào tạo sau đại học
  • Truyền thông- Thương hiệu

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vietnq@vnu.edu.vn

 
Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác phát triển
  • Đào tạo chính quy
  • Công tác sinh viên
  • Hành chính- cơ sở vật chất
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: anthinhhus@gmail.com
 

Khoa Kinh tế Phát triển
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn