Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” ...
 
 
Loading...
Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Quốc Việt

  • Tổ chức nhân sự
  • Kế hoạch- chiến lược
  • Đào tạo sau đại học
  • Truyền thông- Thương hiệu

ĐT: (84-4) 37547506 + 310

Email: vietnq@vnu.edu.vn

 
Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác phát triển
  • Đào tạo chính quy
  • Công tác sinh viên
  • Hành chính- cơ sở vật chất
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: anthinhhus@gmail.com
 


Khoa Kinh tế Phát triển
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn