TIÊU ĐIỂM
Trong năm 2020, Khoa Kinh tế Phát triển (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) phối hợp với ...
 
 
Loading...
Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy và hệ đại học chính quy - chương trình bằng kép Học kỳ II năm học 2018 - 2019

1. Điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên năm thứ tư (tích lũy 106 tín chỉ trở lên đối với chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai; 116 tín chỉ trở lên đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế), có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký khóa luận tốt nghiệp đạt từ 2,5 trở lên. Đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai: Sinh viên phải nộp điểm tương đương trong chương trình đào tạo thứ nhất để tính điểm tích lũy vào chương trình đào tạo thứ hai.

2. Kế hoạch thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

1.

Sinh viên đăng ký tên đề tài KLTN

14/01 - 24/01/2019

Các Khoa/Viện

2.

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện KLTN

11/02 - 14/02/2019

Các Khoa/Viện

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3.

Dự kiến phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) KLTN và gửi cho Phòng Đào tạo

20/02 - 22/02/2019

Các Khoa/Viện

4.

Kiểm tra và trình Ban giám hiệu phê duyệt Quyết định phân công GVHD

26/02 – 28/02/2019

Phòng ĐT

5.

Sinh viên gặp GVHD và thông qua tên đề tài và đề cương KLTN

01/03-06/03/2019

Các Khoa/Viện, sinh viên

6.

Thông qua bài viết lần 1

26/03 – 05/04/2019

Các Khoa/Viện, sinh viên

7.

Thu KLTN:

- Các chương trình chuẩn: Nộp 1 bản bìa cứng và 1 bản bìa mềm.

- Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: Nộp 1 bản bìa cứng và 2 bản bìa mềm.

25/04 - 29/4/2019

Các Khoa/Viện

8.

Dự kiến phân công giảng viên phản biện (GVPB) và gửi cho Phòng Đào tạo (Sinh viên CTĐT chất lượng cao và CTĐT chuẩn quốc tế: Có 2 giảng viên phản biện).

01/05 - 04/05/2019

Các Khoa/Viện

9.

Kiểm tra và trình Ban giám hiệu phê duyệt Quyết định phân công GVPB

07/05 - 10/05/2019

Phòng ĐT

10.

Dự kiến tiểu ban bảo vệ KLTN

10/05 - 16/05/2019

Các Khoa/Viện

11.

Trình Ban giám hiệu phê duyệt Quyết định thành lập các tiểu ban bảo vệ KLTN

16/05 - 21/05/2019

Phòng ĐT

12.

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

22/05 - 29/05/2019

Các Khoa/Viện

Lưu ý: Việc thay đổi tên đề tài, giảng viên hướng dẫn chỉ được thực hiện trước ngày 06/03/2019.

>>> Hướng dẫn trình bày khóa luận, xem Tại đây. 
 

Văn phòng Khoa KTPT
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn