TIÊU ĐIỂM
Sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển không chỉ vững kiến thức, giỏi thực hành, họ còn rất ...
 
 
Loading...
Looking Back International Lecture Series 3: Những Con Số Biết Nói

109 là số người tham dự tại thời điểm cao nhất bài giảng "Major challenges to Food security" thuộc chuỗi Bài giảng Quốc tế (International Lecture Series) được tổ chức thường niên bởi Khoa Kinh tế Phát triển, UEB-VNU. Điều này thể hiện sự quan tâm và hứng thú của đông đảo các cán bộ giảng viên, sinh viên trong và ngoài Khoa.


Sau bài giảng có nhiều trao đổi xung quanh vấn đề an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

 

Giảng viên Nguyễn Đình Tiến đưa ra một số vấn đề liên quan đến thực trạng tác động của đại dịch Covid 19 đến vấn đề an ninh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các chiến lược quan trọng của Philippine như tập trung vào giáo dục và tập huấn cho người dân thích ứng với BĐKH và an ninh lương thực được đề cập và trao đổi.