TIÊU ĐIỂM
Sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển không chỉ vững kiến thức, giỏi thực hành, họ còn rất ...
 
 
Loading...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOÁ QH-2018-E

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Khoa Kinh tế Phát triển xin gửi tới nhà trường Kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH2018, ngành Kinh tế Phát triển hệ đại học chính quy của Khoa.

CHƯƠNG TRÌNH:

- Thời gian: 28/11/2021 - 01/12/2021
Hình thức: Online qua Microsoft Teams
 

Thời gian

Nội dung

Từ 13h00 – 13h30

Ngày 28/11/2021

Đón tiếp đại biểu

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phát biểu khai mạc của  Đại diện lãnh đạo Khoa KTPT

Thông báo tiêu chí đánh giá

13h30

Ngày 28/11/2021

Bảo vệ tại các Hội đồng

Tiểu ban 1: Phòng 1

13h30

Ngày 28/11/2021

Bảo vệ tại các Hội đồng

Tiểu ban 2: Phòng 2

13h30

Ngày 28/11/2021

Bảo vệ tại các Hội đồng

Tiểu ban 3: Phòng 3

01/12/2021

Kết thúc đợt bảo vệ và thông báo điểm cho sinh viên.

 

------------------------------------------

Khoa Kinh tế Phát triển (FDE) - UEB – VNU

► Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

► Website: http://ktpt.ueb.edu.vn

► Fanpage: https://www.facebook.com/KTPT.UEB.VNU

 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn