Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” ...
 
 
Loading...
Danh sách điểm danh và Hồ sơ lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Lịch trình đào tạo đại học năm học 2018-2019 của Trường Đại học Kinh tế và kết quả đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin
Nhà trường thông báo Thời khoá biểu và các tài liệu tổ chức lớp học, cụ thể như sau:
1. Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2018-2019
3. Danh sách điểm danh do các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế phụ trách:
- Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kinh tế Chính trị đảm nhận tại đây>>>
- Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kinh tế Phát triển đảm nhận tại đây>>>
- Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đảm nhận tại đây>>>
- Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Tài chính - Ngân hàng đảm nhận tại đây>>>
- Danh sách điểm danh các học phần do Khoa Kế toán - Kiểm toán đảm nhận tại đây>>>
- Danh sách điểm danh các học phần do Viện Quản trị Kinh doanh đảm nhận tại đây>>>
Phiếu nhập điểm các học phần sẽ được công bố trên website sau khi có kết quả đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754 7506 (514, 554)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn