Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
  TIÊU ĐIỂM
Các thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình, nội dung chương ...
 
 
Loading...
Thông báo kết quả học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp Học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 1462/ĐHKT-ĐTĐH v/v thông báo kết quả học phần thay thế khóa luận, học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2018-2019, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học phần thay thế khóa luận, học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường(Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 21/05/2019 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 27/05/2019 tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.

Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn