TIÊU ĐIỂM
Ngày 30/12/2020 vừa qua, Đoàn công tác của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN do Hiệu trưởng ...
 
 
Loading...
Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản


Thực hiện nội dung công văn 3217/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 05/11/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2020-2021, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3.

- Học kỳ 2, năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

+ Gửi báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report”; báo thành tích học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021.

+ Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

1

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

1

2

Khoa Kinh tế phát triển

1

3

Khoa Kế toán - Kiểm toán

1

Tổng cộng

3

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của Trường;

- Đơn đăng ký học bổng, có dán ảnh theo mẫu “Nitori International Scholarship Application Form” (bằng tiếng Anh);

- Báo cáo theo mẫu “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (bằng tiếng Anh);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, theo mẫu (bằng tiếng Việt);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…;

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Thời hạn nạp hồ sơ về Văn phòng khoa: muộn nhất ngày 11/11/2020.

Các biểu mẫu, download Tại đây.

Công văn của Nhà trường, xem Tại đây.


Văn phòng Khoa KTPT
Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Email: ktpt_ueb@vnu.edu.vn
Website: ktpt.ueb.edu.vn